อธิการบดี National Pingtung University, ไต้หวัน พร้อมคณะ หารือความร่วมมือทางวิชาการ กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ 19/06/2567    237 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Robert Y.S. Chen, อธิการบดี พร้อมคณะ จาก National Pingtung University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ในโอกาสเดินทางมาหารือความร่วมมือทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางการศึกษา เช่น ระบบการศึกษา, การจัดการศึกษา, ผลงานทางวิชาการ และการวางแผนจัดทำหลักสูตร ณ ห้องรับรองอินทนิล (ชั้น 2) อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

นอกจากนี้คณะผู้มาเยือน ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ เคมีอินทรีย์ ชีวเคมี และหน่วยความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีพืชสมัยใหม่ (Tissue Culture) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อีกด้วย