ป.ป.ส. หารือ ม.แม่โจ้ เตรียมความพร้อมศึกษาวิจัยเพาะเห็ดขี้ควายต่อยอดประโยชน์ทางการแพทย์ตามร่างพระราชกฤษฏีกา
วันที่ 17/06/2567    357 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 17 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) โดยสถาบันสำรวจและควบคุมพืชเสพติด (สพส.) ในโอกาสเข้าแลกเปลี่ยนข้อมูลการเตรียมความพร้อมในการศึกษาวิจัยเพาะเห็ดขี้ควายเพื่อต่อยอดการใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ตามร่างพระราชกฤษฎีกา โดยมีทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 1 อาคารจุฬาภรณ์ พร้อมนี้ ทีมนักวิจัยได้นำเยี่ยมชมสถานที่ที่ถูกระบุให้ดำเนินการศึกษาวิจัยเพาะเห็ดขี้ควายตามร่างพระราชกฤษฎีกาฯ เพื่อเป็นข้อมูลต่อไป