ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ต้อนรับกลุ่ม Greenpeace จากหลายประเทศในโอกาสที่ มาดำเนินกิจกรรมรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน -28 มิถุนายน 2567
วันที่ 10/06/2567    153 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2567 อาจารย์ดร.ฐิระ ทองเหลือ คณบดี พร้อมด้วย ดร.ภาวิดา รังสี รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ อาจารย์นาตาลี อาร์ ใจเย็น รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเครือข่ายสัมพันธ์ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์กรกรีนพีช (Greenpeace)

โดยการนำของ Greenpeace Thailand จำนวน 11 คน ประกอบด้วยตัวแทนจากประเทศไทย 3 คน ต่างประเทศจำนวน 8 คน ประกอบด้วย Indonesia Taiwan Fiji Belgium Bulgaria Mexico India and Argentina ได้มาศึกษาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เรื่องการแปรรูปโกโก้ (Cacao processing) จากศูนย์เกษตรสุขภาวะมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร Well-being Agriculture Center (WEBAC) โดยเน้นการทำเกษตรอินทรีย์ (Organic farming) ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการรักษาสิงแวดล้อมของ กลุ่ม Greenpeace พร้อมทั้งได้พูดคุยเสวนาเพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมความร่วมมือระหว่างองค์กร Greenpeace และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรในอนาคตต่อไป