ผู้บริหาร Indian Institute of Technology (IIT) Gandhinagar ประเทศอินเดีย พร้อมคณะ เยือนมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ 10/06/2567    158 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 Dr. Amit Prashant, Dean, Research and Development พร้อมคณะ จาก Indian Institute of Technology (IIT) Gandhinagar ประเทศอินเดีย เดินทางมายังมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้, รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รักษาการแทนรองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารจากวิทยาลัยพลังงานทดแทน, วิทยาลัยนานาชาติ และคณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับ และร่วมหารือกับบุคคลคณะดังกล่าว