ชาวแม่โจ้รักษ์โลก จัด Big Cleaning Day เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2567
วันที่ 05/06/2567    363 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 รศ.ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2567 เพื่อสร้างความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว เกิดการเกื้อหนุนซึ่งกันละกัน เป็นวงจรและวัฏจักรที่เกี่ยวข้องกันทุกระบบ สร้างเข้าใจถึงผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อม และยังเสริมสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากร โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากรสำนักงานมหาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

กิจกรรมจัดให้มีการส่งเสริม รณรงค์ลดขยะ การมีส่วนร่วมของบุคลากร ตอบคำถามรับรางวัลสร้างการรับรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น กิจกรรม Big cleaning day ร่วมกันดูแลและทำความสะอาดบริเวณอาคาร โดยรอบสำนักงาน ให้ทุกคนได้มีส่วนในการร่วมขับเคลื่อน Green Office และ Green University

.......................
ฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.แม่โจ้ // รายงาน