คณะสารสนเทศฯ ม.แม่โจ้ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
วันที่ 04/06/2567    252 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่