เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันที่ 30/05/2567    904 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 18:00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 วางพานพุ่ม ถวายเครื่องราชสักการะ และนำจุดเทียนชัยถวายพระพร และถวายพระพรชัยมงคล
.
ซึ่งการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลในครั้งนี้เป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน ข้าราชการ บุคลากร ผู้แทนศิษย์เก่าแม่โจ้ และผู้นำองค์กรนักศึกษา รวมถึงหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมเข้าพิธี ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้