ม.แม่โจ้ร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
วันที่ 27/05/2567    219 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

25 พฤษภาคม 2567 ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและหัวหน้างานดนตรีและนันทนาการ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยมีนายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ ซึ่งได้มีการรื้อถอนและก่อสร้างอาคารหลังใหม่ขึ้นเป็นอาคาร 4 ชั้น เพื่อรองรับการให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง เพียงพอต่อการขยายของเมืองแม่โจ้ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บนพื้นที่ใช้สอยกว่า 2,800 ตารางเมตร โดยมี นายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายณัชฐเดช มุลาลี นานอำเภอสันทราย นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ส่วนราชการ ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
ในพิธีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับมอบโล่เกียรติคุณเพื่อแสดงความขอบคุณที่ให้การสนับสนุนและร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมการทำงานของเทศบาลเมืองแม่โจ้โดยผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีรับมอบจากนายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ภายในงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมอุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีการแสดงฟ้อนเล็บของกลุ่มสตรีแม่บ้านเทศบาลเมืองแม่โจ้ กว่า 200 คน มาร่วมฟ้อนโชว์ความงดงาม อ่อนช้อย ให้กับผู้ร่วมงานได้รับชม