คณะสัตวแพทย์ฯ ม.แม่โจ้ ต้อนรับ ผู้บริหาร ร.ร.สันทรายวิทยาคม สร้างความร่วมมือทางการ
วันที่ 27/05/2567    314 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

นศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.วศิน เจริญตัณธนกุล รักษาการแทนคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมคณาจารย์และบุคลากร ให้การต้อนรับ นายนิกร แก้วคำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสันทรายวิทยาคมและคณะผู้บริหารของโรงเรียน ในโอกาสเข้าพบปะหารือเพื่อสร้างความร่วมมือทางการศึกษา ในการจัดส่งนักเรียนเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคนิคการสัตวแพทย์ และการพยาบาลสัตว์ ณ คลินิกรักษาสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสต์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมนี้ ยังได้ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ เตรียมความพร้อมรับนักศึกษา ในปีการศึกษา 2568 นี้

สนใจหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 053-873128, 053-875732 หรือ www.vet.mju.ac.th Facebook : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้