ม.แม่โจ้ ต้อนรับ ม.พะเยา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดูงานกองกายภาพ วางแนวทางการบริหารจัดการ เพื่อประโยชน์ต่อองค์กร
วันที่ 23/05/2567    204 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 รศ.จักรพงษ์ พิมพ์พิมล
รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมบุลคลากรกองกายภาพมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับ นายณัฐวุฒิ สมยาโรน ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา นายจีระวัฒน์ หมั่นงาน ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ ในโอกาสนำคณะบุคลากร กองอาคารสถานที่ ของมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ระบบรักษาความปลอดภัย และการอำนวยความสะดวกต่างๆ ของกองกายภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมทั้ง ร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่