เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ม.แม่โจ้ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคล
วันที่ 21/05/2567    203 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันอังคาร ที่ 21 พฤษภาคม 2567รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา รักษาการณ์แทนอธิการบดี นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษ ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่(NBT)

เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน