ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์นวัตกรรมการเกษตรพร้อมครุภัณฑ์ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ
วันที่ 17/05/2567    สิ้นสุด 31/05/2567 138 ครั้ง    ประเภท ข่าวประกวดราคา    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์นวัตกรรมการเกษตรพร้อมครุภัณฑ์ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ