นศ.สถาปัตย์ฯ แม่โจ้ ชนะออกแบบสนามบาสฯ Basketball Court Design Award 2024
วันที่ 15/05/2567    206 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับรางวัลชนะการออกแบบสนามบาสเก็ตบอล Basketball Court Design Award 2024 by TOA Paint : ทาสี ตีเส้นสนามบาส All Thailand รับเงินรางวัล 15,000 บาท จัดโดย บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ทำการคัดเลือกผลงานที่โดดเด่นเป็นไปตามเกณฑ์ จำนวน 10 ผลงาน ซึ่ง ผลงานของ นางสาวณัฐสุดา เหล็กดี นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลชนะการประกวดติด 1 ใน 10 ผลงาน

ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกชนะการออกแบบ ทั้ง 10 ผลงาน จะนำไปเป็นต้นแบบ Repaint ปรับปรุงสนามบาสเกตบอล ทั้งหมด 10 จังหวัด คือ เชียงใหม่ เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ นครราชสีมา นครพนม อุบลราชธานี ชลบุรี นนทบุรี สุราษฎร์ธานี และ กรุงเทพฯ เพื่อปรับปรุงสนามกีฬาบาสเกตบอลในพื้นที่จังหวัดที่มีการจัดการแข่งขัน และเป็นการสร้างพื้นที่ landmark สนามกีฬาบาสเกตบอลในจังหวัดนั้นๆ ต่อไป