รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา สังกัดงานคลังและพัสดุ คณะบริหารธุรกิจ
วันที่ 08/05/2567    สิ้นสุด 31/05/2567 195 ครั้ง    ประเภท ข่าวรับสมัครงาน    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้