รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 386 สังกัดสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
วันที่ 18/04/2567    สิ้นสุด 02/05/2567 193 ครั้ง    ประเภท ข่าวรับสมัครงาน    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ 386 สังกัดสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร