ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ เลขที่ 051 สังกัดฝ่ายสื่อสารองค์กร ครั้งที่ 3
วันที่ 10/04/2567    สิ้นสุด 23/04/2567 97 ครั้ง    ประเภท ข่าวรับสมัครงาน    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ เลขที่ 051 สังกัดฝ่ายสื่อสารองค์กร ครั้งที่ 3