ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านปศุสัตว์และชันสูตรโรคสัตว์ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 04/04/2567    สิ้นสุด 17/04/2567 119 ครั้ง    ประเภท ข่าวประกวดราคา    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านปศุสัตว์และชันสูตรโรคสัตว์ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)