รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งเลขที่ 111 สังกัดงานบริการการศึกษา สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
วันที่ 04/04/2567    สิ้นสุด 30/04/2567 278 ครั้ง    ประเภท ข่าวรับสมัครงาน    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งเลขที่ 111 สังกัดงานบริการการศึกษา สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์