รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที 1156 สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ 28/02/2567    สิ้นสุด 05/03/2567 77 ครั้ง    ประเภท ข่าวรับสมัครงาน    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที 1156 สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ