ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2567
วันที่ 23/02/2567    สิ้นสุด 08/03/2567 96 ครั้ง    ประเภท ข่าวประกวดราคา    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2567