คณะสถาปัตยฯ บรรยายพิเศษ เรื่อง “นวัตกรรมการออกแบบและผลิตเฟอร์นิเจอณ์ By Detail space” ให้ความรู้แก่นักศึกษาในรายวิชา ภส 231 การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 1
วันที่ 09/02/2567    228 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม ได้รับเกียรติจาก คุณไพโรจน์ ชมพักตร์ มาบรรยายพิเศษ เรื่อง “นวัตกรรมการออกแบบและผลิตเฟอร์นิเจอณ์ By Detail space” ให้ความรู้แก่นักศึกษาในรายวิชา ภส 231 การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม 1 เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากผู้ประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญ และประสบการณ์การออกแบบและผลิตเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ตกแต่งสถาปัตยกรรม แบบมืออาชี ทั้งนี้ มีอาจารย์ ดร.ทำเนียบ อุฬารกุล รองคณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธ เผ่าจินดา ผู้รับผิดชอบรายวิชา เข้าร่วมต้อนรับและฟังการบรราย ณ ห้องเรียน 403