ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฟาร์มอัจฉริยะเพื่อผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ (พืช สัตว์ ประมง) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 16/01/2567    สิ้นสุด 16/02/2567 206 ครั้ง    ประเภท ข่าวประกวดราคา    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฟาร์มอัจฉริยะเพื่อผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ (พืช สัตว์ ประมง) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)