ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที 116 สังกัดคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
วันที่ 28/11/2566    สิ้นสุด 08/12/2566 176 ครั้ง    ประเภท ข่าวรับสมัครงาน    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที 116 สังกัดคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร