ม.แม่โจ้ ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ
วันที่ 17/11/2566    712 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันศุกร์ที่ 17 พฤจิกายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้, รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รองอธิการบดี พร้อมทีมคณะกรรมการจัดงานวันเกษตรแม่โจ้ 90 ปี ร่วมให้การต้อนรับ พอ.อ.ต.วินัย พุ่มไพจิตร รอป.904/905 และคณะฯในโอกาสลงพื้นที่เตรียมความพร้อม รับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี เกษตร : อาหาร : สุขภาพ เดือนธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้