ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ค่าลิขสิทธิ์โปรแกรมไมโครซอฟท์และลิขสิทธิ์รักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัย
วันที่ 17/11/2566    สิ้นสุด 30/11/2566 196 ครั้ง    ประเภท ข่าวประกวดราคา    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ค่าลิขสิทธิ์โปรแกรมไมโครซอฟท์และลิขสิทธิ์รักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัย