รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร จำนวน 2 อัตรา
วันที่ 15/11/2566    สิ้นสุด 30/11/2566 289 ครั้ง    ประเภท ข่าวรับสมัครงาน    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร จำนวน 2 อัตรา