- มหัศจรรย์แห่งเต๋า และ Anime3D
- 24Game และ วิทยาการคำนวณกับเกมส์
- รูปทรงคณิตศาสตร์กับ Origami
- มาค้นหาดีเอ็นเอของพืชกันเถอะ
- และกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรสำหรับน้องๆ TCAS67'>
คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมในงานนิทรรศการในงานสัปดาห์วิชาการและงานประจำปี ปีการศึกษา 2566
วันที่ 13/11/2566    188 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ในระหว่างวันที่ 9–11 พฤศจิกายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมในงานนิทรรศการในงานสัปดาห์วิชาการและงานประจำปี ปีการศึกษา 2566 ในหัวข้อ “Rise & Shine 145 ปี สายนทีแห่งศรัทธาดาราวิทยาลัย” ณ โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการพร้อมกิจกรรมได้แก่
- เกมส์สร้างสรรค์-นวัตกรรมวัสดุ
- ไมโครพลาสติก สิ่งเล็กๆ ที่ต้องช่วยกันดูแล
- Gen Z.. Let's swap
- มหัศจรรย์แห่งเต๋า และ Anime3D
- 24Game และ วิทยาการคำนวณกับเกมส์
- รูปทรงคณิตศาสตร์กับ Origami
- มาค้นหาดีเอ็นเอของพืชกันเถอะ
- และกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรสำหรับน้องๆ TCAS67