ทีมไพรรภัจจน์ สาขาวิทยาการสมุนไพร ที่ได้รับรางวัล Best of the best ระดับประเทศ ประเภทใช้ดี โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2566
วันที่ 08/11/2566    226 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะผลิตกรรมการเกษตรขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาทีมไพรรภัจจน์ และ ดร.นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์ สาขาวิทยาการสมุนไพร ที่ได้รับรางวัล Best of the best ระดับประเทศ ประเภทใช้ดี โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566 ในการแข่งขันพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 66 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศไทย โดยร่วมกับชุมชนบ้านไร่กองขิง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่เหลวสมุนไพร ผนวกภูมิปัญญาท้องถิ่น กับวิทยาการแปรรูปพืชสมุนไพร ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยทำความสะอาดผิว ผลัดเชลล์ผิว ต้านเชื้อแบคทีเรีย บำรุงผิวด้วยวิตามินอี หอมกลิ่นน้ำผึ้ง กล้วยไม้ หอมหมื่นลี้ และกุหลาบ ราคาขวดละ 100 บาท แบบเชตของขวัญ กล่องละ 150 บาท สร้างรายได้เสริมให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน