รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัย แม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าพบ คุณจารุวรรณ โชติเทวัญ ประธานสายบัญชีและการเงิน บริษัท สหฟาร์ม จำกัด เพื่อเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี งานเกษตรแม่โจ้ : เกษตร | อาหาร | สุขภาพ วันที่ 16 -24 ธันวาคม 2566
วันที่ 03/10/2566    924 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สหฟาร์ม เป็นเครือข่ายภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยแม่โจ้มาอย่างยาวนาน รวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการให้แก่นักวิชาการ และการศึกษาดูงานของนักศึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพด้านการผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรด้วย