คณะผลิตกรรมฯ จัดโครงการพัฒนานักศึกษาด้านผู้ประกอบการ ระหว่าง คณะผลิตกรรมการเกษตร กับ บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด
วันที่ 08/09/2566    113 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนานักศึกษาด้านผู้ประกอบการ ระหว่าง คณะผลิตกรรมการเกษตร กับ บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด โดยมีนายสมชาย บริรักษ์เลิศ กรรมการผู้จัดการบริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์จำกัด ร่วมลงนามมีผู้บริหารของคณะฯ และผู้บริหารของ บริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัดร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 ณ ร้านนมเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ บันทึกความร่วมมือดังกล่าวว่าด้วยความร่วมมือ เกี่ยวกับโครงการธุรกิจจำลองเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกเป็นผู้ประกอบการ “ร้านนมเกษตร” ฝึกการวางแผนและ การจัดการร้านค้าธุรกิจจำลอง นักศึกษาได้ฝึกทักษะในการสื่อสาร การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาและบุคคลภายนอก เป็นการหารายได้เพื่อนำมาพัฒนา อาคารสโมสรนักศึกษา และสนับสนุนกิจกรรม ที่จัดโดยสโมสรและชมรมในสังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร