ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมผู้ติดตาม จากบริษัท Bhutan Nutraceuticals, ราชอาณาจักรภูฏาน เยือนมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ 08/09/2566    945 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 Mr. Sangey Tensin, Chief Executive Officer พร้อมผู้ติดตาม จาก Bhutan Nutraceuticals, ราชอาณาจักรภูฏาน เดินทางมามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อศึกษาดูงานการบริหารจัดการฟาร์มกัญชา และหารือแนวทางการจัดทำความร่วมมือระหว่าง Bhutan Nutraceuticals กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ทั้งนี้ Mr. Sangey Tensin Chief Executive Officer พร้อมผู้ติดตาม ได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ และแปลงปลูกกัญชา ของศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อีกด้วย