คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศเชิญชวนงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อาคาร
วันที่ 07/09/2566    สิ้นสุด 15/09/2566 26 ครั้ง    ประเภท ข่าวประกวดราคา    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศเชิญชวนงานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อาคาร