ผู้ว่าการรัฐอิโม (The Governor of Imo State, Senator Hope Uzodimma) สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย ให้การต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในโอกาสเข้าคารวะและหารือความร่วมมือเรื่องการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดฝึกอบรมด้านการเกษตร
วันที่ 01/09/2566    1,008 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 (ตาทเวลาท้องถิ่น) ณ ห้องประชุม ที่ว่าการรัฐอิโม สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัยนานาชาติ ได้เกียรติรับเชิญจากรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียเพื่อเดินทางไปเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย รัฐ Imo State ทั้งนี้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าคารวะ Hope Odidika Uzodimma ผู้ว่าการรัฐอิโม และพูดคุยหารือความร่วมมือเรื่องการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดฝึกอบรมด้านการเกษตร เช่น การจัดการเกษตรอินทรีย์ การจัดการน้ำ การผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร มันสำปะหลัง ปาล์ม ยางพารา และพืชเศรษฐกิจอื่นๆ

ทั้งนี้ Hope Odidika Uzodimma ผู้ว่าการรัฐอิโมกล่าวอีกว่าการสร้างความร่วมมือครั้งนี้มั่นใจว่าจะมีประสิทธิผลที่จะสร้างประโยชน์ร่วมกันในการพัฒนาด้านเกษตร สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมและการลงทุนของทั้งสองประเทศ

Day 2

มหาวิทยาลัยแม่โจ้และคณะผู้บริหารระดับสูงรัฐอิโม สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย หารือความร่วมมือด้านการศึกษา วิจัย เกษตร ปศุสัตว์ ร่วมกัน
วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 (ตามเวลาท้องถิ่น) ณ ทำเนียบรัฐบาลรัฐอิโม ( Imo State Government House ) สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิทยาลัยนานาชาติ เข้าร่วมหารือความร่วมมือกับรองผู้ว่าการรัฐอิโม (His Excellency Prof.Placid Chike Njoku, Deputy Governor of Imo State) พร้อมด้วยกรรมาธิการสภาแห่งรัฐ Imo State ภาคการศึกษา ภาคธุรกิจ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยมีเป้าหมายและความร่วมมือในด้านการเกษตร (การผลิตมันสำปะหลัง สวนยางพารา ปศุสัตว์) ด้านการศึกษาวิจัย และด้านการแลกเปลี่ยนหลักสูตรการศึกษา ทั้งนี้คณะมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าคารวะ King of Imo State และ คณะสภาผู้ปกครองรัฐแบบดั้งเดิม Imo State Traditional Rulers Council

Day 3
วันที่ 31 สิงหาคม 2566 (ตามเวลาท้องถิ่น)

ประชุมหารือต่อเนื่องร่วมกับรองผู้ว่าการรัฐ Imo State และคณะกรรมาธิการมลรัฐ ลงพื้นที่ศึกษาปัญหาด้านการจัดการขยะชุมชน เยี่ยมชมโรงงานผลิตแปรรูปแป้งมันสำปะหลัง เยี่ยมชมศูนย์ Digital Learning Center ของ Imo State พร้อมทั้งประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับผู้บริหารของ University of Agriculture and Environmental Sciences, Umuagwo