พิธีบวงสรวงพระพิรุณทรงนาค และสิ่งศักดิ์สิทธิ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ 07/06/2566    371 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2556 เวลา 09.09 นาที “ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี” รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากร นักศึกษา และประธานชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ จังหวัดแพร่ ร่วมพิธีบวงสรวงพระพิรุณทรงนาค ที่เป็นสัณญาลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเราแม่โจ้เคารพกราบไหว้กันมารุ่นสู่รุ่น ประดิษฐ์สถาน ณ วงเวียนใหญ่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ