นักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล ที่ได้รับรางวัลชนะการประกวดภาพถ่าย อันดับ 1
วันที่ 08/06/2566    431 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประกาศผลการตัดสินภาพถ่ายประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน หัวข้อ "มหัศจรรย์ลำพูน ปี 2 by อบจ.ลำพูน Amazing Seasons Change Photo Contest" ช่วงฤดูร้อน ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยนายวิสา อินทนุ นักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ได้รับรางวัลชนะการประกวดภาพถ่าย อันดับ 1 (ประเภทเยาวชน นักเรียน นักศึกษา) โดยใช้ชื่อผลงานว่า นวัตวิถีชาวบ้าน สถานที่ในการถ่ายภาพ อ่างเก็บแม่เมย