ม.แม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเจริญพุทธมนต์อบรมสมโภชน้ำสรงพระราชทาน
วันที่ 03/06/2566    578 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2 มิถุนายน 2566 รศ.จักรพงษ์ พิมพ์พิมล รองอธิการบดี เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เป็นประธานในพิธีเจริญพุทธมนต์อบรมสมโภชน้ำสรงพระราชทานในพิธีสรงน้ำพระราชทานองค์หลวงพ่อพระนอนขอนตาลศักดิ์สิทธิ์ พระพุทธรูปพระเจ้าทันใจ องค์พระเจดีย์ และผ้าไตรจำนวน 10 ไตร โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้พระราชทานน้ำสรงประจำปี 2566 และพระราชทานผ้าไตรจำนวน 10ไตร จากนั้นประธานในพิธีได้นำแขกที่มาร่วมงานใส่ขันดอกเพื่อเป็นสิริมงคล ณ วัดลัฏฐิวัน(พระนอนขอนตาลศักดิ์สิทธิ์) ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่