ทีมสื่อสารองค์กร ม.แม่โจ้ นำเสนอผลงาน พร้อมเป็นสื่อกลางเพื่อการสื่อสารของชาวแม่โจ้
วันที่ 01/06/2566    440 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

นางสาวบงกชชนก เมธีวุฒิวงศ์ หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำทีมงานฝ่ายสื่อสารองค์กร นำเสนอผลการปฏิบัติงาน และเบื้องหลังการทำงานเพื่อการสร้างสรรค์สื่อ สำหรับการสื่อสารองค์กรในทุกมิติ ในโครงการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ : หัวหน้างาน สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย (นสม. รุ่น 1) ณ อาคารแม่โจ้ 70 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทีมงานฝ่ายสื่อสารองค์กร พร้อมเป็นสื่อกลางเพื่อการสื่อสารสู่สังคม...