อธิการบดีและผู้บริหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบปะบุคลากร ฝ่ายสื่อสารองค์กร กองวิเทศสัมพันธ์ และกองเทคโนโลยีดิจิทัล
วันที่ 27/05/2566    281 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบปะบุคลากร ฝ่ายสื่อสารองค์กร กองวิเทศสัมพันธ์ และกองเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อเเลกเปลี่ยนความคิดเห็น และทิศทางการปรับตัวการทำงานในสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต เพื่อการอยู่ร่วมภายใต้องค์กรเดียวกันให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง สำนักงานมหาวิทยาลัย