ทีมนักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดคลิปวิดีโอ สิ่งแวดล้อม (เมือง) เชียงใหม่ในสายตาคนท้องถิ่น
วันที่ 31/05/2566    306 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้