รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1130 สังกัดคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม (ครั้งที่ 1)
วันที่ 31/05/2566    สิ้นสุด 23/06/2566 283 ครั้ง    ประเภท ข่าวรับสมัครงาน    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1130 สังกัดคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม (ครั้งที่ 1)