ม.แม่โจ้ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ 28/05/2566    370 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.00 เป็นต้นไป รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2566 (ประจำเดือนพฤษภาคม 2566) ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้น ณ พระวิหารหลวง วัดพระสิงห์
วรมหาวิหาร ตำบลพระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่