ม.แม่โจ้ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันที่ 25/05/2566    791 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา อธิการบดี นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษ ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (วันที่ 3 มิถุนายนของทุกปี) ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่(NBT)