สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการทําไวน์และสุนทรียของการดื่มไวน์
วันที่ 24/05/2566    648 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ในวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการทําไวน์และสุนทรียของการดื่มไวน์ ให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามข้อบังคับตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม้โจ้ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยแม้โจ้ ณ อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้ถึงกระบวนการผลิตไวน์ การลงมือปฏิบัติจริงในการเตรียมเชื้อหมักไวน์และการหมักผลไม้เพื่อผลิตไวน์ พร้อมทั้งยังเป็นการเพิ่มทักษะให้บุคลากรสามารถที่จะนำไปต่อยอดในอนาคตได้ ซึ่งได้รับเกียรติจากคณาจารย์สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มาเป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้