ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
วันที่ 23/05/2566    สิ้นสุด 02/06/2566 22 ครั้ง    ประเภท ข่าวประกวดราคา    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
งานก่อสร้างโรงงานต้นแบบการพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรและแปรรูปอาหาร ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่