รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ 1210 สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร (ครั้งที่ 2)
วันที่ 25/04/2566    สิ้นสุด 26/05/2566 535 ครั้ง    ประเภท ข่าวรับสมัครงาน    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ 1210 สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร (ครั้งที่ 2)