ตามที่มหาวิทยาลัยได้แจ้งเวียนมอบหมายหน้าที่ผู้แทนของมหาวิทยาลัยร่วมกิจกรรม/งานพิธีการต่าง ๆ ของส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2566-2567
วันที่ 30/03/2566    489 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 28 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มอบหมายให้ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ สำนักงานมหาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีประจำปีพุทธศักราช 2566 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ไชยชนะ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ มอบหมายให้นายอุ่นเรือน ขยัน พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมพิธีดังกล่าว เวลา 15.30 น. ณ พระวิหารหลวง วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี