พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) "โครงการความร่วมมือสร้างบุคลากรในสายงาน Cyber Security"
วันที่ 29/03/2566    1,372 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับบริษัท ไอเน็ต แมเนจด์ เซอร์วิสเซส จำกัด จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) "โครงการความร่วมมือสร้างบุคลากรในสายงาน Cyber Security" เพื่อประสานความร่วมมือทางด้านการพัฒนากิจกรรมทางวิชาการ ทั้งด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัยเกี่ยวกับไอทีและเทคโนโลยี ทั้งนี้ มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ นายอรรถวุฒนิ คำประดิษฐ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ไอเน็ต แมเนจด์ เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นผู้แทนลงนามของทั้งสองฝ่าย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของทั้ง 2 หน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม 2 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่