คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งพนักงานขับรถ เลขที่ 088 สังกัดงานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดีคณะผลิตฯ
วันที่ 17/03/2566    สิ้นสุด 31/03/2566 252 ครั้ง    ประเภท ข่าวรับสมัครงาน    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งพนักงานขับรถ เลขที่ 088 สังกัดงานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดีคณะผลิตฯ