โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนพลศึกษาในศตวรรษที่ 21
วันที่ 17/03/2566    787 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ ชมรมนิสิตเก่าภาควิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัด "โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนพลศึกษาในศตวรรษที่ 21" โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวเปิดงาน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ขันธบุตร กล่าวรายงานและกล่าวต้อนรับทีมวิทยากร นำทีมโดย “โค้ชหนึ่ง” ดร.หนึ่งฤทัย สระทองเวียน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนนักฟุตบอลทีมชาติไทย มาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “Modern Football กับการกีฬาไทยสู่สากล” ร่วมกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่าน ณ ห้องประชุม 105 อาคารประเสริฐ ณ นคร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้