ตัวแทน จาก National Taiwan Normal University (NTNU) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) หารือแนวทางในการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ 17/03/2566    1,453 ครั้ง    ประเภท ข่าวกิจกรรม    ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 9.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย ให้การต้อนรับ Prof. Frank Yung-Hsiang Ying, Executive Vice President และ Prof. Yan-Nan Hu, Vice president for School of Continuing Education จาก National Taiwan Normal University (NTNU), สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ในโอกาสเดินทางมาหารือแนวทางในการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสองมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมพวงแสด (ชั้น 2) อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย